Έλτον: Εγγύηση για δάνειο θυγατρικής στη Σερβία

Η Έλτον ανακοινώνει ότι αποφάσισε την παροχή εγγύησης της εταιρίας για βραχυπρόθεσμο δάνειο από τη EUROBANK EFG Belgrade Αd που θα συνάψει η θυγατρική της στη Σερβία Elton Corporation Doo ποσού 200.000 ευρώ.

Έλτον: Εγγύηση για δάνειο θυγατρικής στη Σερβία
Η Έλτον ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. της εταιρίας στη συνεδρίασή του της 29/7/2009, μετά την από τις 17/6/2009 έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε την παροχή εγγύησης της εταιρίας για βραχυπρόθεσμο δάνειο από τη Eurobank EFG Belgrade Αd που θα συνάψει η θυγατρική της εταιρία στη Σερβία Elton Corporation Doo ποσού 200.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v