Ελτον: Μείωση 0,45% στα κέρδη ομίλου στο εξάμηνο

Μείωση 0,45% στον όμιλο και αύξηση 20,33% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Ελτον στο α' εξάμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Ελτον: Μείωση 0,45% στα κέρδη ομίλου στο εξάμηνο
Μείωση 0,45% στον όμιλο και αύξηση 20,33% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας Ελτον στο α' εξάμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 34,05 εκατ. ευρώ από 36,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2008, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 6,42%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 26,16 εκατ. ευρώ από 27,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 6,05%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 6,39 εκατ. ευρώ έναντι 6,78 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008, μειωμένα κατά 5,75%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 4,84 εκατ. ευρώ έναντι 5,13 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008, μειωμένα κατά 5,55%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 1,45 εκατ. ευρώ ελάχιστα μειωμένα κατά 0,45% έναντι των 1,46 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής αυξήθηκαν κατά 20,33% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 982 χιλ. ευρώ έναντι 816 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Oπως επισημαίνεται, ο Όμιλος Ελτον τοποθετείται ενεργητικά απέναντι στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της αγοράς που προκαλούνται από την διεθνή ύφεση. Εφαρμόζει σταθερά το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχει σχεδιάσει, διατηρεί την ρευστότητα σε υψηλά επίπεδα και συγκρατεί το κόστος μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών.

Ανεγείρονται ήδη βιομηχανικοί χώροι στην Σόφια της Βουλγαρίας, 2.500m2 αποθηκευτικοί χώροι & 500 m2 χώροι γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15.000m2 για την μετεγκατάσταση της Ελτον Βουλγαρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση του λογισμικού της Microsoft ERP Dynamics Navision, που αποτελεί διεθνώς το πληρέστερο λογισμικό για μεγάλες επιχειρήσεις συναφείς με τον Όμιλο Ελτον

Τονίζεται, ότι η πραγματοποίηση των παραπάνω γίνεται σε συνδυασμό με την επίτευξη υψηλότατης άμεσης ρευστότητας 270% για τον Όμιλο και 284% για την Εταιρία.

Η Ελτον με την ευρύτατη γκάμα προϊόντων της αλλά και την εισαγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, ισχυροποιεί περαιτέρω τους παραδοσιακούς δεσμούς του Ομίλου με τις μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες και την βιοτεχνία, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα, μελέτες και τεχνικές λύσεις.

Με την χρήση του νέου λογισμικού οι λειτουργίες logistics θα αυτοματοποιηθούν πλήρως βελτιστοποιώντας τα αποθέματα, διατηρώντας τους άμεσους χρόνους παράδοσης και ελαχιστοποιώντας τα χρηματοοικονομικά κόστη. Οι μηχανογραφημένες ροές εργασίας του Ομίλου αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα, τον χρηματοπιστωτικό έλεγχο και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης.

Σκοπός της διοίκησης είναι όχι απλώς να διατηρηθεί η ηγετική θέση της Ελτον στο χώρο των χημικών προϊόντων αλλά να βρεθεί ακόμα ισχυρότερη μετά τη πάροδο της κρίσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v