Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Αύξηση 40,95% στα κέρηδ προ φόρων ομίλου

Στην απουσία των εξωγενών παραγόντων που δημιουργήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2008, οφείλεται η αύξηση των καθαρών, προ φόρων κερδών, του Ομίλου Καρέλια κατά 40,95% και της Εταιρείας κατά 32,31%, το α' εξάμηνο του 2009.

Καρέλια: Αύξηση 40,95% στα κέρηδ προ φόρων ομίλου
Στην απουσία των εξωγενών παραγόντων που δημιουργήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2008 (τις συναλλαγματικές διαφορές, λόγω της μεγάλης υποτίμησης του δολλαρίου Η.Π.Α., καθώς επίσης και στήν επιβολή, από τις φορολογικές αρχές, προσαυξήσεων και προστίμων για υποθέσεις των χρήσεων 2002 και 2003), οφείλεται η αύξηση των καθαρών, προ φόρων κερδών, του Ομίλου Καρέλια κατά 40,95% και της Εταιρείας κατά 32,31%, το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ωστόσο λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που επικρατεί στη εγχώρια και διεθνή αγορά ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Εταιρείας είναι μειωμένος κυρίως λόγω μείωσης εξαγωγών ενώ σε επίπεδο Ομίλου είναι αυξημένος, λόγω αυξημένων πωλήσεων στην Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2009, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5,68% και διαμορφώθηκε στα 235,990 εκατ. ευρώ ενώ στη μητρική μειώθηκε κατά 8,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης του 2008 και ανήλθε σε 185,102 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα το ποσοστό μικτού κέρδους μειώθηκε κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, που οφείλεται κυρίως στην διαφοροποίηση πωλήσεων των σημάτων της εταιρείας.

Σταθερότητα, με πτωτική τάση, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως ποσοστό επί του τζίρου, παρουσιάζουν τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας. Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και η μείωση του κόστους παραγωγής, αποτελούν βασική επιδίωξη της Διοίκησης, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, με τις συνεχόμενες ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών, κυρίως των καπνών, καθώς και άλλων πλείστων υλικών που προκαλούνται από το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Η αύξηση των διαθεσίμων κεφαλαίων και η βελτίωση της ρευστότητας που επετεύχθη και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του ότι, παρά τις δύσκολες διεθνώς συνθήκες, η Διοίκηση με τις σωστές αποφάσεις, κατόρθωσε να διατηρήσει ισχυρή την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη αυτά εκτινάχθηκαν στα 7,905 εκατ. ευρώ από 1,839 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και σε 8,122 εκατ. ευρώ από 2,459 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 10,890 εκατ. ευρώ από 7,726 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και σε 11,155 εκατ. ευρώ από 8,431 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v