Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Αύξηση πωλήσεων και κάμψη κερδών

Αύξηση 6,04% στις ενοποιημένες πωλήσεις εμφάνισε η Φίλιππος Νάκας στο εννεάμηνο της εταιρικής χρήσης (1 Ιουλίου-31 Μαρτίου) με τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας να υποχωρούν κατά 8,28%. Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η μητρική.

Νάκας: Αύξηση πωλήσεων και κάμψη κερδών
Αύξηση των πωλήσεων και υποχώρηση των κερδών εμφάνισε η Φίλιππος Νάκας στο εννεάμηνο της εταιρικής χρήσης) 1 Ιουλίου 2003 - 31 Μαρτίου 2004), τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστική κατάσταση της 31ης Μαρτίου 2004 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Νάκας παρουσιάζει 6,04% αύξηση στο εννεάμηνο, διαμορφούμενος στα 23,38 εκατ. ευρώ σε σχέση με 22,04 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα διάθεσης καθώς και οι αποσβέσεις του ομίλου έχουν ενισχυθεί στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 14,7%, 18,2% και 20% αντίστοιχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου παρουσιάζουν 8,28% υποχώρηση καθώς κατήλθαν στα 2,54 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 2,78 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σε επίπεδο μητρικής οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,88% στο εννεάμηνο καθώς έφτασαν στα 22,92 εκατ. ευρώ, έναντι 21,85 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων της Νάκας παρουσιάζουν 10,08% υστέρηση σε σχέση με πέρυσι, καθώς υποχώρησαν στα 2,63 εκατ. ευρώ, από 2,93 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v