Ελτον: Αύξηση 0,26% στα κέρδη ομίλου στο 9μηνο

Αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά 17,18% για τη μητρική και κατά 0,26% για τον όμιλο παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Ελτον στο εννεάμηνο του 2009, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2008.

Ελτον: Αύξηση 0,26% στα κέρδη ομίλου στο 9μηνο
Αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά 17,18% για τη μητρική και κατά 0,26% για τον όμιλο παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Ελτον στο εννεάμηνο του 2009, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2008.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εννιάμηνο του 2009 ανήλθε σε 52,52 εκατ. Ευρώ από 56,55 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 7,12%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 40,27 εκατ. Ευρώ από 43,24 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 6,86%.

Σημειώνεται, ότι παρά την πτώση των πωλήσεων η οποία είναι συνέπεια της μειωμένης βιομηχανικής παραγωγής στην οποία απευθύνεται η Ελτον, το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου στο 18,96% και της εταιρείας στο 18,89% δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εμφανίζοντας μάλιστα μικρή αύξηση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (ήταν 18,67% για τον Όμιλο και 18,69% για την εταιρεία).

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 9,96 εκατ. Ευρώ έναντι 10,56 εκατ. Ευρώ το εννιάμηνο του 2008, μειωμένα κατά 5,68%, ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,60 εκατ. Ευρώ έναντι 8,08 εκατ. Ευρώ το εννιάμηνο του 2008, μειωμένα κατά 5,85%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το εννιάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 2,65 εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 0,26% έναντι των 2,64 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Το περιθώριο κέρδους μετά από φόρους του Ομίλου έφτασε το 5,04%, σημειώνοντας αύξηση έναντι του 4,67% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής αυξήθηκαν κατά 17,18% και διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο του 2009 σε 1,89 εκατ. Ευρώ έναντι 1,61 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Το περιθώριο κέρδους μετά από φόρους της εταιρείας έφτασε το 4,70%, σημειώνοντας αύξηση έναντι του 3,73% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η άμεση ρευστότητα βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, 208% για τον Όμιλο και 226% για την εταιρεία.

Οπως επισημαίνεται, ο Όμιλος Ελτον τοποθετείται ενεργητικά απέναντι στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της αγοράς στηριζόμενος στις αρχές : Ποιότητα - Συμβουλευτική - Καινοτομία - Κοινωνική εταιρική ευθύνη και Όραμα. Στοχεύει διαρκώς στη βελτίωση του κόστους των λειτουργιών ενισχύοντας το οργανωτικό του σχήμα.

Η ανέγερση των βιομηχανικών χώρων στη Σόφια της Βουλγαρίας, (2.500 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος και 500 τ.μ. χώρος γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15.000 τ. μ.) βρίσκεται σε εξέλιξη και ακολουθεί πιστά το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Η εγκατάσταση του λογισμικού της Microsoft ERP Dynamics Navision βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ήδη υπάρχει η μελέτη για την επέκταση του συστήματος στις θυγατρικές εταιρίες των βαλκανικών χωρών. 

Παράλληλα, η εταιρεία εμφανίζει υψηλό δείκτη κοινωνικής ευθύνης με μία σειρά ενεργειών και παρεμβάσεων. Παραδείγματα είναι:

* Εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας με τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, τη ρύθμιση θερμοστάτη ψύξης / θέρμανσης, τη χρήση αυτόματων διακόπτων

* Πρόγραμμα μαζικής μετακίνησης προσωπικού προς και από την εταιρεία.

* Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης

* Αιμοδοσία

* Υιοθεσία ενός αθλητή από τα Special Olympics

* Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που προωθεί την αντικατάσταση τοξικών προϊόντων χρωμίου με προϊόντα οικολογικά.

Σκοπός της Διοίκησης είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ελτον στο χώρο των χημικών προϊόντων και όραμά της είναι οι επενδύσεις σε νέες αγορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v