Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 22,29% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 22,29% στον όμιλο και 17,33% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στο 9μηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Flexopack: Αύξηση 22,29% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 22,29% στον όμιλο και 17,33% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στο 9μηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2009 ανήλθε σε 28,359 εκατ. ευρώ, έναντι 32,874 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 13,73%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,343 εκατ. ευρώ, έναντι 4,952 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2008, εμφανίζοντας αύξηση κατά 7,90%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 3,480 εκατ. ευρώ, έναντι 3,012 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,54%. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 17,33%, και ανήλθαν σε 2,694 εκατ. ευρώ, έναντι 2,296 εκατ. ευρώ , της αντίστοιχης περιόδου του 2008.

H μείωση των εταιρικών πωλήσεων κατά 13,73% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2008 οφείλεται στη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία καθώς και στην συντηρητική πολιτική πωλήσεων που ακολούθησε η εταιρεία, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, και τέλος στην μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων συνεπεία της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών.

H αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησε η εταιρεία καθώς και στην στοχευμένη διείσδυση σε επιλεγμένες αγορές.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2009 ανήλθε σε 28,506 εκατ. ευρώ, έναντι 35,676 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,10%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,500 εκατ. ευρώ, έναντι 5,393 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, αυξημένα κατά 1,98%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 3,701 εκατ. ευρώ, έναντι 3,083 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,05%.

Τέλος στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 2,869 εκατ. ευρώ, έναντι 2,346 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, ήτοι ενισχύθηκαν σε ποσοστό 22,29%.

H μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 20,10% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2008 οφείλεται, αφενός μεν στην κατά τα ανωτέρω 13,75% μείωση των εταιρικών πωλήσεων, αφετέρου δε στην μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης της εταιρείας ΙΝΟVA Α.Ε.Β.Ε.

Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένης της επίδρασης από την αλλαγή της μεθόδου ενσωμάτωσης της INOVA) η μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων είναι 13,67%.

Σημειώνεται τέλος ότι οι εξαγωγές της εταιρείας μειώθηκαν κατά 4,64% και διαμορφώθηκαν στα 19,029 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2009, από 19,955 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008, αντιπροσωπεύουν δε ποσοστό 67,10% επί του συνολικού εταιρικού κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v