Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Διανομή δωρεάν μετοχών (3Ν/10Π)

Την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωσύμβουλοι κατά 1.017.360 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε 3 νέες μετοχές, αποφάσισε η Γ.Σ. της εισηγμένης.

Ευρωσύμβουλοι: Διανομή δωρεάν μετοχών (3Ν/10Π)
Την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωσύμβουλοι κατά 1.017.360 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε 3 νέες μετοχές, αποφάσισε η Γ.Σ. της εισηγμένης σήμερα 1η/2 με απαρτία 69,98%.

Αναλυτικότεραμ η Γ.Σ. ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωσύμβουλοι κατά 1.017.360,00 € ως εξής: α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 769.027,44 € από τον λογαριασμό "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 248.332,56 € από τον λογαριασμό "αποτελέσματα εις νέο".

Το ποσό των 248.332,56 € που θα κεφαλαιοποιηθεί από το λογαριασμό "αποτελέσματα εις νέο" είναι καθαρό μετά από τους φόρους που αναλογούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3697/2008.

Από τις κεφαλαιοποιήσεις α και β συνολικού ποσού 1.017.360,00 € θα εκδοθούν 1.695.600 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.60 € η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας με την αναλογία για κάθε 10 παλαιές μετοχές 3 νέες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v