Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Rilken: Αύξηση 170% στα καθαρά κέρδη το 2009

Στα 877 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους το 2009 της εταιρίας Rilken έναντι 319 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος με το προτεινόμενο μέρισμα προς την ετήσια γενική συνέλευση να ανέρχεται στα €0,24.

Rilken: Αύξηση 170% στα καθαρά κέρδη το 2009
Στα 877 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους το 2009 της εταιρίας Rilken έναντι 319 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος με το προτεινόμενο μέρισμα προς την ετήσια γενική συνέλευση να ανέρχεται στα €0,24.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της Rilken  το 2009 ανήλθε σε € 43,793 χιλ. αυξημένος κατά 4.0% έναντι του προηγούμενου έτους (2008: € 42,094 χιλ.), κυρίως ως αποτέλεσμα της εισόδου της εταιρείας στην αγορά περιποίησης προσώπου και στο επιτυχές λανσάρισμα λοιπών καινοτομικών προϊόντων στην κατηγορία των χρωστικών.

Τα μικτά αποτελέσματα παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε € 25,907 χιλ. (2008: € 25,863 χιλ.).
 
Σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων, τα μικτά αποτελέσματα παρέμειναν σχετικά σταθερά, κυρίως λόγω της δυσανάλογης αύξησης του κόστους πωληθέντων ως αποτέλεσμα του μείγματος των προϊόντων, της αύξησης των τιμών των αγοραζόμενων υλικών και του ενισχυμένου προγράμματος προωθητικών ενεργειών που υιοθετήθηκε.

Σαν ποσοστό επί των πωλήσεων τα μικτά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 2.2 ποσοστιαίες μονάδες και αντιστοιχούν στο 59.2%.

Τα οργανικά έξοδα (διοίκησης και διάθεσης) ανήλθαν σε € 23,336 χιλ. (2008: € 23,751 χιλ.), παρουσιάζοντας μικρή μείωση 1,75%, ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας της Εταιρείας για συγκράτηση των εξόδων της.

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 114 χιλ. (2008: € 112 χιλ.), ενώ τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 996 χιλ. (2008: € 1,385 χιλ.), παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 28.1%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων αναδιοργάνωσης της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν κατά 101.6% και ανήλθαν σε Ευρώ 1.689 χιλ. (2008: Ευρώ 838 χιλ.) κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μειώσεων των δαπανών, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 1.767 χιλ. (2008: Ευρώ 1.007 χιλ.) αυξημένα κατά 75.5%.

Τα κέρδη μετά από φόρους, τέλος, ανήλθαν σε € 877 χιλ. έναντι € 319 χιλ. το 2008. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή προς την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι € 0.24 (2008: € 0.09).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v