Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Οι νέοι στόχοι για το 2010

Εκτιμώντας την πορεία της ελληνικής αγοράς, η διοίκηση της Χαϊδεμένος κρίνει ως ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της περυσινής χρήσης, παρά την υποχώρηση σε έσοδα και κέρδη. Οι νέοι στόχοι για το 2010.

Χαϊδεμένος: Οι νέοι στόχοι για το 2010
Εκτιμώντας την πορεία της ελληνικής αγοράς, η διοίκηση της Χαιδεμένος κρίνει ως ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της περυσινής χρήσης, παρά την υποχώρηση που σημείωσαν τόσο σε επίπεδο εσόδων, όσο και σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου υποχώρησε από τα 33,6 στα 29,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν από τα 5,56 στα 4,78 εκατ., ενώ ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα τελικά αποτελέσματα (από 1,83 εκατ. στα 649 χιλ. ευρώ).

Στη μείωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε και ένα μη επαναλαμβανόμενο έξοδο ύψους 400 χιλ. ευρώ, που προήλθε από τη διακοπή λειτουργίας της συνδεδεμένης εταιρείας Clear Channel Χαιδεμένος.

Η διοίκηση της εισηγμένης Χαιδεμένος εκτιμά ότι το 2010 θα είναι μια δύσκολη χρονιά και ότι η εταιρεία θα πρέπει να κινηθεί σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο «τουλάχιστον τη βρίσκει με ισχυρές εταιρικές δομές».

Η διοίκηση θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη μείωση των εξόδων, έχοντας -όπως υποστηρίζει- ως συγκριτικό πλεονέκτημα την ολοκλήρωση των επενδύσεων, πράγμα που της δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος.

Επιπλέον, οι προσπάθειες της Χαιδεμένος έχουν επικεντρωθεί στην απορρόφηση μεριδίων, που θα προκύψουν από την αναδιοργάνωση της αγοράς.

Τέλος, η εισηγμένη επανασχεδιάζει την πιστωτική και εμπορική πολιτική της, με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα της κρίσης, καθώς και το ενδεχόμενο πιθανών επισφαλειών.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v