Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Από 30/3 οι νέες μετοχές στο ΧΑ

Από Τρίτη 30/3 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 28.183.819 νέων μετοχών της Audiovisual, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Audiovisual: Από 30/3 οι νέες μετοχές στο ΧΑ
Από Τρίτη 30/3 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 28.183.819 νέων μετοχών της Audiovisual, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 45.457.464 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ εκάστη και ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 45.457.464.

Το Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 26/3/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 28.183.819 νέων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v