Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.511.600,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, αποφάσισε η ετήσια γ.σ. της Καπνοβομηχανία Καρέλια, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2004.

Καρέλια: Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.511.600,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, αποφάσισε η ετήσια γ.σ. της Καπνοβομηχανία Καρέλια, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2004.Πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας - μετά και την αύξηση - ανέρχεται σε ευρώ (18.022.800,00) δέκα οκτώ εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια, διαιρούμενο σε 2.760.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ (6,53) έξι Ευρώ και πενήντα τριών λεπτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v