Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Μέρισμα 0,013 ευρώ για το 2003

Τη διανομή μερίσματος 0,013 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003, ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μουζάκης που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2004. Αποκοπή 12 Ιουλίου και πληρωμή από 28 Ιουλίου.

Μουζάκης: Μέρισμα 0,013 ευρώ για το 2003
Τη διανομή μερίσματος 0,013 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003, ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μουζάκης που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2004.

Δικαιούχοι είσπραξης μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών και της 9ης Ιουλίου 2004. Από την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2004, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το ανωτέρω δικαίωμα.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από τις 28/07/2004 μέχρι και 15/10/2004, από την τράπεζα Eurobank, ενώ μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας και συγκεκριμένα από την 18η Οκτωβρίου 2004, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v