Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Πού διατέθηκαν τα 20 εκ. από την ΑΜΚ

Η Audiovisual ανακοινώνει ότι κατά την ολοκλήρωση της μερικής αύξησης κεφαλαίου της, η οποία αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. στις 30/10/2009, το συνολικό ποσό της αύξησης ανήλθε στα 20.010.511,49 ευρώ. Πού διατέθηκε το ανωτέρω ποσό.

Audiovisual: Πού διατέθηκαν τα 20 εκ. από την ΑΜΚ
Η εταιρία Audiovisual ανακοινώνει ότι κατά την ολοκλήρωση της μερικής αύξησης κεφαλαίου της, η οποία αποφασίστηκε από τους μετόχους της στην από τις 30/10/2009 Γ.Σ., το συνολικό ποσό της αύξησης ανήλθε στα 20.010.511,49 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δαπάνες έκδοσης της εν λόγω αύξησης ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 453.155,90 ευρώ.

Από τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια των 20.010.511,49 ευρώ (αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, ήτοι 453.155,90 ευρώ), το υπόλοιπο ποσό προς κατανομή των 19.557.355,59 ευρώ κατανέμεται ως εξής:

* Για πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων: 7.057.355,59 ευρώ.
* Για αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων: 6.000.000 ευρώ.
* Έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε..: 6.500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη διατεθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v