Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 1,43% στα καθαρά κέρδη ομίλου

Αύξηση 1,43% στον όμιλο και 0,23% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στο α' τρίμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Flexopack: Αύξηση 1,43% στα καθαρά κέρδη ομίλου
Αύξηση 1,43% στον όμιλο και 0,23% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στο α' τρίμηνο του 2010, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε 10,206 εκατ. ευρώ, έναντι 9,196 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,98%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,774 εκατ. ευρώ, έναντι 1,765 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, αυξημένα κατά 0,51%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,153 εκατ. ευρώ, έναντι 1,075 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,26%.
 
Τέλος στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 0,854 εκατ. ευρώ, έναντι 0,842 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, ήτοι ενισχύθηκαν σε ποσοστό 1,43%.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών για το πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε 10,176 εκατ. ευρώ, έναντι 9,131 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 11,44%.
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,716 εκατ. ευρώ, έναντι 1,742 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, εμφανίζοντας μείωση κατά 1,49%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,133 εκατ. ευρώ, έναντι 1,104 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, αυξημένα κατά 2,63%.

Τέλος τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 0,23%, και ανήλθαν σε 0,859 εκατ. ευρώ, έναντι 0,857 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2009.

Όπως επισημαίνεται, η ανωτέρω αύξηση των εταιρικών και ενοποιημένων πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης στην διεθνή αγορά που δραστηριοποιείται η εταιρία.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 19,04% και διαμορφώθηκαν στα 7,090 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2010, από 5,956 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αντιπροσωπεύουν δε πλέον ποσοστό 69,67% επί του συνολικού εταιρικού κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v