Ευρωσύμβουλοι: Στις 218.000 οι ίδιες μετοχές

Σε 218.000 ανέρχεται το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την αγορά μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής των 19.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,90 ευρώ, συνολικής αξίας 55.100,00 ευρώ.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 218.000 οι ίδιες μετοχές
Σε 218.000 ανέρχεται το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την αγορά μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής των 19.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,90 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 55.100,00 ευρώ, στις 27/6/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v