Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Μέρισμα 0,51 ευρώ - Αποκοπή 12/7

Η Τράπεζα Πειραιώς με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της Mermeren Kombinat AD Prilep ανακοινώνει ότι το μέρισμα χρήσης 2009 ανέρχεται σε 0,51 Ευρώ ανά μετοχή.

Mermeren: Μέρισμα 0,51 ευρώ - Αποκοπή 12/7
Η Τράπεζα Πειραιώς  με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της Mermeren Kombinat AD Prilep που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι με απόφαση της από 20/5/2010 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μέρισμα χρήσης 2009 ανέρχεται σε 0,51 Ευρώ ανά μετοχή ενώ μετά την παρακράτηση φόρου σε 0,4250 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της 14 Ιουλίου 2010 (record date).

Από την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2010 από την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v