Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Ιδρυσε την GEB GREEN ENERGY

Το Δ.Σ. της εταιρίας Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία GEB GREEN ENERGY με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΓΕΒΚΑ: Ιδρυσε την GEB GREEN ENERGY
Το Δ.Σ. της εταιρίας Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, με την επωνυμία GEB GREEN ENERGY  με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ και η συμμετοχή της εταιρίας μας θα ανέλθει σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v