Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Αγόρασε 5.000 ίδιες μετοχές

Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. έως την 21η Ιουλίου 2010, για την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 223.000.

Ευρωσύμβουλοι: Αγόρασε 5.000 ίδιες μετοχές
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδριάσεως της 25ης Μαΐου 2010), προέβη τη Τετάρτη 21.7.2010 μέσω της Proton ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε., σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,85 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 14.250,00 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. έως την 21η Ιουλίου 2010, για την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 223.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v