Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Πτώση 43,79% στα καθαρά κέρδη ομίλου

Στα 234,06 χιλ. ευρώ υποχώρησαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Χαϊδεμένος το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 43,79%. Πτωτικά κινήθηκε και ο κύκλος εργασιών.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Χαϊδεμένος: Πτώση 43,79% στα καθαρά κέρδη ομίλου
Στα 234,06 χιλ. ευρώ υποχώρησαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Χαιδεμένος το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 43,79%.

Πτωτικά κινήθηκε και ο κύκλος εργασιών τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο ο οποίος διαμορφώθηκε στα 13,3 εκατ. ευυρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 7,66% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα ενοποιημένα EBITDA τόσο της εταιρεία όσο και του ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο της ενδιάμεσης περιόδου 30.06.2010 διαμορφώθηκαν στα 2,13 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,32%, ενώ το ποσοστό των EBITDA τόσο της μητρικής όσο και του ομίλου σε σχέση με τις πωλήσεις ανήλθε σε 16,03% έναντι 15,80% του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Σημαντική κατά 27,11% ήταν και η μείωση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν στα 375,10 χιλ. ευρώ ενώ τα μετά φόρων κέρδη της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 11,66% και υποχώρησαν στα 298,52 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας αυτές ανήλθαν σε 4,90 εκ. ευρώ, εκ? των οποίων το ποσό 4,06 εκ. ευρώ αφορά υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Το αντίστοιχο υπόλοιπο την 31.12.2009 ανερχόταν στα 6,31 εκ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας την 30.06.2010 ανήλθαν στα 12,70 εκ. ευρώ, εκ? των οποίων ποσό 2,33 εκ. ευρώ αφορά υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας την 30.06.2010 ανήλθαν σε 6,90 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v