Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΔ: Όχι στην εκλογή εκπροσώπου μειοψηφίας στο ΔΣ

Δεν ενέκρινε την εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η γενική συνέλευση της Προοδευτικής που πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/8.

ΠΡΔ: Όχι στην εκλογή εκπροσώπου μειοψηφίας στο ΔΣ
Δεν ενέκρινε την εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η γενική συνέλευση της Προοδευτικής που πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/8.

Αναλυτικά την Παρασκευή 27η Αυγούστου 2010 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Εξ αναβολής από 29.07.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας , επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.

Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 19 μέτοχοι με 11.806.412 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 48,555% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη Εξ αναβολής της από 29.07.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εμπρόθεσμα 18 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 11.806.395 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 48,547 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 5 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 677.905 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 2,788% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνολικά 23 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το 51,335% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με 12.484.300 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Δεν ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή στο Δ.Σ. εκπροσώπου της μειοψηφίας των μετόχων.

2. Δεν ενέκρινε την εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δεν ενέκρινε την εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας που εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της συστηνόμενης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου.

4. Ενημέρωσε τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις δικαστικές και εξω-δικαστικές στις οποίες έχει προβεί ο βασικός μέτοχος κ. Σπ. Κούτλας εναντίον της Διοίκησης και του Προέδρου της Εταιρείας

5. Ενέκρινε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. περί λήψεως νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v