Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Διευκρινίσεις για ληξιπρόθεσμες

Δεν υφίστανται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατά τις 28.08.2010, ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, γνωστοποίησε η διοίκηση της Προοδευτικής.

Προοδευτική: Διευκρινίσεις για ληξιπρόθεσμες
Δεν υφίστανται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατά τις 28.08.2010, ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, γνωστοποίησε η διοίκηση της Προοδευτικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρία Προοδευτική ΑΤΕ, γνωστοποιεί ότι με την υπ' αριθμ. 4846/11.2.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ, οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία "Επιτήρησης".

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της από 7.2.2008 ανακοίνωσης του Δ.Σ. της Εταιρείας η οποία κοινοποιήθηκε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτ. 3034 και στην οποία ανακοινώθηκε η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου και αναλυτικά αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 600.000 ευρώ και επιταγές σε προμηθευτές πληρωτέες 1.900.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v