Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στις 263.000 οι ίδιες μετοχές

Σε 263.000 ανέρχεται το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την αγορά μέσω της Proton Bank των 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,34 ευρώ, συνολικής αξίας 50.100,00 ευρώ, στις 2/11/2010.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 263.000 οι ίδιες μετοχές
Σε 263.000 ανέρχεται το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία Ευρωσύμβουλοι, ύστερα από την αγορά μέσω της Proton Bank των 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,34 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 50.100,00 ευρώ, στις 2/11/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v