Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΡΔ: Απόφαση Δικαστηρίου για έργο στη Ρουμανία

Η Προοδευτική έλαβε γνώση της απόφασης από το Διαιτητικό Δικαστήριο Παρισίων, για έργο που εκτελείτο ως Κ/ξία στη Ρουμανία, σύμφωνα με την οποία το Ρουμανικό Δημόσιο καλείται να καταβάλλει σ' αυτήν το ποσό των 3,3 εκ.

ΠΡΔ: Απόφαση Δικαστηρίου για έργο στη Ρουμανία
Η Προοδευτική Α.Τ.Ε. ενημερώνει, ότι την 6.12.2010 έλαβε γνώση της απόφασης Διαιτησίας από το Διαιτητικό Δικαστήριο των Παρισίων, για έργο το οποίο εκτελείτο ως Κ/ξία στη CRAIOVA της Ρουμανίας με την εταιρεία Αθηνά ΑΤΕ, με ποσοστό συμμετοχής Προοδευτική ΑΤΕ 65% και Αθηνά ΑΤΕ 35%, σύμφωνα με την οποία το Ρουμανικό Δημόσιο καλείται να καταβάλλει σ' αυτήν το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ πλέον τόκων.

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης της Κ/ξίας για το συγκεκριμένο έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Κ/ξία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες σύμφωνα με το Ρουμανικό Δίκαιο για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού.

Ο χρόνος είσπραξης αυτού θα ανακοινωθεί όταν υπάρξει νεώτερη πληροφόρηση της Εταιρείας μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v