Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Με 94% στην ΠΑΝΕΛΚΟ

Σε 94% από 80% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. στην ΠΑΝΕΛΚΟ, ύστερα από την αγορά 58.800 μετοχών της θυγατρικής εταιρίας, κατόπιν ασκήσεως των σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης (put option).

ΣΙΔΜΑ: Με 94% στην ΠΑΝΕΛΚΟ
Σε 94% από 80% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. στην ΠΑΝΕΛΚΟ, ύστερα από την αγορά 58.800 μετοχών της θυγατρικής εταιρίας, κατόπιν ασκήσεως των σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης (put option).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση των εν λόγω μετοχών προς την ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ολοκληρώθηκε στις 20.12.2010.

Το ανά μετοχή τίμημα συμφωνήθηκε με τους πωλητές στα 18,50 ευρώ, ήτοι σε τιμή μικρότερη από αυτή που προέβλεπαν οι ανωτέρω συμβάσεις. Έτσι το συνολικό τίμημα της αγοράς ανήλθε σε 1.087.800 ευρώ και συμφωνήθηκε να καταβληθεί στους πωλητές σε τρείς ισόποσες δόσεις, η πρώτη των οποίων με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η δεύτερη την 15/07/2011 και η τρίτη την 15/02/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v