Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Ολοκλήρωση απορρόφησης θυγατρικής εταιρίας

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ”Ελληνική Μουσική Εταιρία” με ισολογισμό μετασχηματισμού την 30η/11/2003, γνωστοποίησε η Φίλιππος Νάκας.

Νάκας: Ολοκλήρωση απορρόφησης θυγατρικής εταιρίας
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας ”Ελληνική Μουσική Εταιρία”, γνωστοποίησε η Φίλιππος Νάκας.

Η απορρόφηση αυτή πραγματοποιήθηκε με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/11/2003 της απορροφούμενης, οι δε πράξεις που διενεργήθηκαν από την απορροφούμενη από την 01.12.2003 έως την ημέρα απορρόφησης θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v