Ευρωσύμβουλοι: Με 1,09% η Demco Insurance

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι η μέτοχος της "DEMCO INSURANCE LTD", προέβη την Τετάρτη 2.3.2011 σε πώληση 725.000 μετοχών της εταιρείας ήτοι 9,86% του μετοχικού κεφαλαίου της. Με 1,09% η Demco Insurance.

Ευρωσύμβουλοι: Με 1,09% η Demco Insurance
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι η μέτοχος "DEMCO INSURANCE LTD", προέβη την Τετάρτη 2.3.2011 σε πώληση 725.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι 9,86% του μετοχικού κεφαλαίου της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Μετά την συγκεκριμένη πώληση η μέτοχος "DEMCO INSURANCE LTD" κατέχει 80.184 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v