ΕΣΥΜΒ: Ο Μ. Μιχαηλίδης CEO της Interlife

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε ότι ο Μιχαηλίδης Μιχαήλ είναι Διευθύνων σύμβουλος της Interlife Insuranse Company και ο ελέγχων μέτοχος της. Σημειώνεται ότι η Interlife Insuranse κατέχει ποσοστό 9,86% στην "Ευρωσύμβουλοι".

ΕΣΥΜΒ: Ο Μ. Μιχαηλίδης CEO της Interlife
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε ότι ο Μιχαηλίδης Μιχαήλ είναι Διευθύνων σύμβουλος της Interlife Insuranse Company και ο ελέγχων μέτοχος της. Σημειώνεται ότι η Interlife Insuranse κατέχει ποσοστό 9,86% στην "Ευρωσύμβουλοι".

Αναλυτικότερα, ο κ. Μιχαηλίδης Μιχαήλ είναι Διευθύνων σύμβουλος της INTERLIFE INSURANCE COMPANY LIMITED και ο ελέγχων μέτοχος της, μέσω του ποσοστού 1,2% που κατέχει άμεσα και έμμεσα μέσω της εταιρίας RODARDO Ltd, της οποίας είναι μέτοχος με ποσοστό 15% και ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχο.

Η εταιρία RODARDO Ltd είναι μέτοχος της INTERLIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, με ποσοστό 98,76%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v