Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου

Επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή θα αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems, που θα συνέλθει στις 9 Ιουνίου 2011.

Βογιατζόγλου: Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου
Επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή θα αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Βογιατζόγλου Systems, που θα συνέλθει στις 9 Ιουνίου 2011.

Αναλυτικότερα, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.391.500,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,82 ευρώ , ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,82 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του
ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v