Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο

Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Audiovisual στο α' τρίμηνο του 2011. Μείωση στον κύκλο εργασιών σε όμιλο και μητρική.

Audiovisual: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο
Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και υποχώρηση ζημιών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Audiovisual στο α' τρίμηνο του 2011. Μείωση στον κύκλο εργασιών σε όμιλο και μητρική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 12,123 εκατ. ευρώ από 23,259 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 47,87%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,765 εκατ. ευρώ, από ζημιές 1,494 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5,631 εκατ. ευρώ, από 10,403 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 45,87%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,219 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,482 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v