Ευρωσύμβουλοι: Νέα έργα στο εξωτερικό

Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό (σε Ρουμανία, Αρμενία, Κύπρο και Αγκόλα), κατόπιν συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Ευρωσύμβουλοι: Νέα έργα στο εξωτερικό
Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι προχώρησε στην ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό, κατόπιν συμμετοχής της σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, στη Ρουμανία, υπεγράφη διετής σύμβαση πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, για το έργο "Framework Agreement on Technical Assistance Facility", ("Σύμβαση πλαίσιο για παροχή τεχνικής υποστήριξης"), με αντικείμενο την ανάπτυξη υποστηρικτικών κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών, για τον αποτελεσματική εφαρμογή και συντονισμό των διαρθρωτικών εργαλείων 2007 - 2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του framework ανέρχεται σε 1.122.000€.

Στην Αρμενία, ανέλαβε το "Technical Assistance to the RA Ministry of Labour and Social Affairs", για τη σύμβαση-πλαίσιο BENEF " Lot No. 09 "Culture, Education, Employment, and Social", Το framework συνολικού προϋπολογισμού 198.620€ , έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αρμενίας με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και υπηρεσιών του, έργο που θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2012.

Στην Κύπρο, η θυγατρική της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, First Elements Euroconsultants Ltd, μετά από διεθνή διαγωνισμό, υπέγραψε τετραετή σύμβαση πλαίσιο με την EU Agency for Fundamental Rights (FRA), για το έργο "Data collection and research services on fundamental rights issue", με αντικείμενο τη συλλογή δεδομένων και την εκπόνηση έρευνας κι εκθέσεων σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 €.

Ακόμη, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ανέλαβε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των εγκαταστάσεων των Κυπριακών Λιμένων, μετά από σχετική σύμβαση που υπεγράφη με την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Το έργο διάρκειας 20 μηνών και προϋπολογισμού 398.000€ συν ΦΠΑ, εντάσσεται στο ευρύτερο Ρυθμιστικό Σχέδιο των Κυπριακών Λιμένων, έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε.

Τέλος, στην Αγκόλα, ανέλαβε το "Avalia'ao Final Programa de Apoio aos Actors NAO Estatais (PAANE) ", ("Τελικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Υποστήριξης σε μη κρατικούς φορείς (PAANE)", για τη σύμβαση-πλαίσιο BENEF. Το framework συνολικού προϋπολογισμού 64.767€, έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγκόλα καθώς και των τοπικών μη κρατικών φορέων για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην εκπαίδευση, επικοινωνία και επίτευξη κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου με τις Αρχές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έργο που θα ολοκληρωθεί του Αύγουστο του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v