Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Αύξηση στα κέρδη εξαμήνου

Η αύξηση του κύκλου εργασιών, ο έλεγχος του κόστους αλλά και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου είχαν σαν αποτέλεσμα, την αύξηση των ενοποιημένων κερδών της Autohellas στο εξάμηνο στα €6,7 εκ. από €4,3 εκ..

Autohellas: Αύξηση στα κέρδη εξαμήνου
Ο κύκλος εργασιών της Autohellas στο α' εξάμηνο του 2011, παρουσίασε αύξηση 5,4% οφειλόμενη στην βελτίωση του ρυθμού πωλήσεων των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς τα έσοδα από ενοικιάσεις μειώθηκαν οριακά κατά 1,6% με αύξηση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων που εξαρτώνται από τον τουρισμό αλλά και μείωση των μακροχρόνιων που εξαρτώνται από την ελληνική οικονομία.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών, ο έλεγχος του κόστους αλλά και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών είχαν σαν αποτέλεσμα, τη σημαντική αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους στα €6,7 εκ. από €4,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €81,5 εκ. έναντι €77,3 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Tα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €35 εκ., επιτρέποντας την ενίσχυση του προγράμματος αγορών αυτοκινήτων και επενδύσεων και παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα 89 εκ.

Ο συνδυασμός κερδοφορίας, ταμιακών διαθεσίμων και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 136 εκ. ευρώ, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να χρηματοδοτήσει τη λελογισμένη ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής.

Με την πρόσφατη προσθήκη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί την τελευταία διετία μία πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της στις χώρες αυτές με μικρά αλλά σταθερά βήματα ώστε να μπορέσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί την ανάκαμψη των αγορών αυτών.

Η εκτίμηση της εταιρείας για το 2011 είναι ότι η διαφαινόμενη στο δίμηνο Μαίου - Ιουνίου ανάκαμψη στην τουριστική κίνηση θα συνεχιστεί και θα ενισχύσει τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις παρά τα πρόσφατα προβλήματα με τις απεργίες και τους αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων. Φυσικά η διάρκεια της τουριστικής περιόδου και η απόδοση του διμήνου Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου θα ορίσει το τελικό αποτέλεσμα της τουριστικής περιόδου.

Στην αγορά των μακροενοικιάσεων που επηρεάζεται κυρίως από την οικονομική κρίση στην χώρα, η ζήτηση θα παραμείνει αδύναμη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v