Νίκας: "ΟΚ" στο ΜΟΔ από τη ΓΣ

Το πράσινο φως στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 10 εκατ. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρίας έδωσε πριν από λίγο η έκτακτη γενική συνέλευση της Π.Γ. Νίκας.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Νίκας:
Το πράσινο φως στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρίας έδωσε πριν από λίγο η έκτακτη γενική συνέλευση της Π.Γ. Νίκας, η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία 77,45%.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της Chipita στο μετοχικό κεφάλαιο της Νίκας ως στρατηγικού επενδυτή και για την ενίσχυση των ποσοστών της οικογένειας Ρέστη και της EFG Eurobank, αν οι προαναφερόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής.

Συγκεκριμένα, η Chipita, ο ιδρυτής της οποίας κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, προτίθεται να συμμετάσχει στο δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ και η οικογένεια Ρέστη προτίθεται να συμμετάσχει μέσω εταιρίας συμφερόντων της στο δάνειο με την ανάληψη ομολογιών αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η τράπεζα EFG Eurobank προτίθεται να συμμετάσχει στο δάνειο με την ανάληψη ομολογιών συνολικής αξίας 3,6 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν ισόποσες οφειλές της εταιρίας προς αυτήν από υφιστάμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση όπου οι παραπάνω εταιρίες ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της εισηγμένης αλλαντοβιομηχανίας, τότε το ποσοστό της EFG Eurobank θα ανέλθει στο 19,78% από 11,99% που είναι σήμερα, το ποσοστό της οικογένειας Ρέστη, ο εκπρόσωπος της οποίας ανέφερε ότι θα ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής, θα διαμορφωθεί στο 9,9845% από 9,9771% που είναι σήμερα, το ποσσοστό της Global Finance θα υποχωρήσει στο 45,6% από 67,48%, ενώ ισχυρό ποσοστό 17,51% αποκτά η Chipita.

Το ΜΟΔ, που θα είναι πενταετούς διάρκειας, θα είναι ύψους 10 εκατ. ευρώ, η τιμή μετατροπής των ομολογιών καθορίστηκε στο 1,03 ευρώ, ενώ η σύμβαση και οι όροι αυτού αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, με την έκδοση του ΜΟΔ θα εξασφαλιστούν η αναγκαία ρευστότητα στην εταιρία προς εξυπηρέτηση των μόνιμων λειτουργικών αναγκών αλλά και η μετατροπή μέρους του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v