Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: «Βλέπει» -10% στο τζίρο

Υποχώρηση κύκλου εργασιών κατά 16,8% (στα 22,55 εκατ. ευρώ) σημείωσε ο Όμιλος Νάκα κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2011.

Νάκας: «Βλέπει» -10% στο τζίρο
Υποχώρηση κύκλου εργασιών κατά 16,8% (στα 22,55 εκατ. ευρώ) σημείωσε ο Όμιλος Νάκα κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2011.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων επιδεινώθηκαν κατά 49% (στα 618 χιλ. ευρώ) ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιογόνα (-740 χιλ. έναντι -45 χιλ. ευρώ). Οι ταμιακές ροές πάντως της χρήσης ήταν θετικές.

Για τη δωδεκάμηνη χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2012, η διοίκηση του Ομίλου Νάκα προβλέπει μια περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών κατά 10%, αλλά λόγω της συνολικής προσπάθειας για δραστική μείωση των δαπανών κατά τα τελευταία δύο χρόνια, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Λόγω επίσης της μείωσης των τιμών των ακινήτων, η διοίκηση της εισηγμένης θεωρεί πιθανή την αγορά ενός ή δύο ήδη υφιστάμενων μισθωμένων ακινήτων.

Στους επιμέρους στόχους της Νάκας συγκαταλέγονται η σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών των Nakas Paper και Nakas Music Cyprus, η περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων κατά τουλάχιστον 10%, η αύξηση πωλήσεων μέσω Internet, κ.λπ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v