Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audio Visual: Ανοιγμα στα τυχερά παιχνίδια

Η Γ.Σ. της Audio Visual σήμερα 30/9/2011 ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 6.650.000 ευρώ. Πρόθεση της εταιρίας να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία για τα τυχερά παιχνίδια.

Audio Visual: Ανοιγμα στα τυχερά παιχνίδια
Η Γενική Συνέλευση της Audio Visual σήμερα 30/9/2011 ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 6.650.000 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα της εταιρίας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Επίσης, ανακοινώθηκε στην Γ.Σ. ότι η εταιρία, μετά τη δημοσίευση από την κυβέρνηση του νόμου –πλαισίου για τα τυχερά παίγνια, εξετάζει τον ενδεχόμενο συνεργασίας με αλλοδαπό εξειδικευμένο Οίκο, για την συμμετοχή της στην διαγωνιστική διαδικασία εκχώρησης σχετικών αδειών.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ.Απόστολος Βούλγαρης, ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί οι στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας, αφενός μεν, με την συμμετοχή της στο κεφάλαιο της εταιρείας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT, με διακριτικό τίτλο IGE Α.Ε, η οποία ιδρύθηκε από την εταιρεία Dionic ΑΕΒΕ δραστηριοποιούμενη κυρίως στον τομέα των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, καθώς και η ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία ITALIA FILM AE, η οποία ιδρύθηκε από κοινού με την εταιρεία ITALIA FILM INTERNATIONAL SAL.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v