Ευρωσύμβουλοι: Eναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 6/10/2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΧΑ, η «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» απέκτησε την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή με έναρξη την 7/10/2011.

Ευρωσύμβουλοι: Eναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 6/10/2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΧΑ, η εταιρία «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» απέκτησε την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας και από τη συνεδρίαση του ΧΑ της 7/10/2011 θα ξεκινήσει την Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εν λόγω εταιρείας, προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών.

Η «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με τους εξής βασικούς όρους:

Η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί της μετοχής της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v