Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαιδεμένος: Εως 31/12 η είσπραξη μερίσματος 2005

Η εταιρία Χαιδεμένος ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

Χαιδεμένος: Εως 31/12 η είσπραξη μερίσματος 2005
Η εταιρία Χαιδεμένος ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

Οι κκ Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2005 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2011).

Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2005 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v