Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Κέρδη 15,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο

Η οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, ο έλεγχος του κόστους, αλλά και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου είχαν σαν αποτέλεσμα, τη σταθεροποίηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους στα 15,8 εκ. στο 9μηνο.

Autohellas: Κέρδη 15,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο
Ο κύκλος εργασιών της Autohellas στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης παρουσίασε αύξηση 2,5% οφειλόμενη στην αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων που εξαρτώνται κυρίως από τον τουρισμό καθώς και από την μερική ανάκαμψη των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Αντίθετα οι μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν κάμψη λόγω της αδυναμίας στην ελληνική οικονομία.

Η οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, ο έλεγχος του κόστους, αλλά και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών είχαν σαν αποτέλεσμα, τη σταθεροποίηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους στα 15,8 εκ. από 15,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Σημειώνεται ότι το 2010 τα εταιρικά και ενοποιημένα αποτελέσματα είχαν ωφεληθεί κατά 12,4 εκ. και 4,5 εκ. αντίστοιχα, από το μέρισμα και την πώληση συγγενούς εταιρείας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 133,4 εκ. έναντι 128,2 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Tα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα 63 εκ., επιτρέποντας την ενίσχυση του προγράμματος αγορών αυτοκινήτων και επενδύσεων και παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα 92 εκ.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με την πρόσφατη προσθήκη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η εταιρία δραστηριοποιείται πλέον σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί την τελευταία διετία μία πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της στις χώρες αυτές με μικρά αλλά σταθερά βήματα ώστε να μπορέσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί τις αγορές αυτές.

Ο συνδυασμός κερδοφορίας, ταμιακών διαθεσίμων και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 144 εκ. ευρώ, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να χρηματοδοτήσει τη λελογισμένη ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος των επιτοκίων δανεισμού που διαμορφώνεται αναμένεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά στο κόστος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v