Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις "Strongest Companies in Greece" η Mevaco

Με βάση το ICAP Rating Score, η Mevaco εντάχθηκε στην Κοινότητα «Strongest Companies in Greece». Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας.

Στις
Με βάση το ICAP Rating Score, η Mevaco εντάχθηκε στην Κοινότητα «Strongest Companies in Greece». Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι την κατατάσσει στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.

Δυνατότητα ένταξης στην Κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η Κοινότητα είναι λοιπόν ιδιαίτερα περιορισμένη και τα μέλη της είναι πράγματι οι πιο δυνατές από πιστοληπτικής απόψεως εταιρείες στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v