Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενδοοικογενειακές συναλλαγές στην Ευρωσύμβουλοι

Η Ελισσάβετ Ταυρίδου μεταβίβασε 100.000 μετοχές της Ευρωσύμβουλοι, από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα, που διαθέτει μαζί με τον σύζυγό της Ταυρίδη Ευστάθιο και τον υιό της Ταυρίδη Γαβριήλ, στην ατομική Μερίδα του πρώτου.

Ενδοοικογενειακές συναλλαγές στην Ευρωσύμβουλοι
Η Ελισσάβετ Ταυρίδου μεταβίβασε 100.000 μετοχές της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι, στις 28.12.2011, από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα, που διαθέτει μαζί με τον σύζυγό της Ταυρίδη Ευστάθιο και τον υιό της Ταυρίδη Γαβριήλ, στην ατομική Μερίδα του κ. Ταυρίδη Ευστάθιου.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η κα Ταυρίδου κατέχει πλέον συνολικά 724.451 μετοχές στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα, ήτοι ποσοστό 9,860% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v