Νίκας: Εξασφαλίσεις έναντι ομολογιακού δανείου

Σε εξασφαλίσεις έναντι ομολογιακών δανείων προχώρησε η εταιρία Νίκας, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Νίκας: Εξασφαλίσεις έναντι ομολογιακού δανείου
Σε εξασφαλίσεις έναντι ομολογιακών δανείων προχώρησε η εταιρία Νίκας, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, η εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε ασφάλεια της από 15/6/2010 Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας μας και των ομολογιούχων τραπεζών EFG EUROBANK-ERGASIAS AE, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, HSBC BANK PLC και Attica Bank ΑΤΕ και της από 23/12/2009 Σύμβασης Αναγνώρισης Χρέους και Ρύθμισης Οφειλής που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας μας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, της NIKAS BULGARIA EAD και της Τράπεζας UNICREDIT BANK AG, η Εταιρεία μας ενέγραψε α’ τάξης:

i) Υποθήκη ποσού € 37.904.974 υπέρ των τραπεζών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (με την EFG EUROBANK-ERGASIAS AE εκπρόσωπο των ομολογιούχων)

ii) Υποθήκη ποσού € 100.000 υπέρ της UNICREDIT BANK AG και

iii) Προσημείωση υποθήκης ποσού € 1.261.979 υπέρ της UNICREDIT BANK AG

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v