Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα

Η Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 02.01.2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα
Η Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 02.01.2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα ως ακολούθως:

Γεώργιος Σπύρου, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Σπυρίδων Σπύρου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Μποσινάκης, Εκτελεστικό Μέλος,
Σωκράτης Λαμπρόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
Πλάτων Νιάδης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v