Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Διανομή παρακρατηθέντων κερδών

Εγκρίθηκε, κατά τη χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας Mermeren Kombinat Ad Prilep, η απόφαση διανομής παρακρατηθέντων κερδών και η εκλογή ως εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ, του Η. Ρηγόπουλου.

Mermeren: Διανομή παρακρατηθέντων κερδών
Εγκρίθηκε, κατά τη χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας Mermeren Kombinat Ad Prilep, η απόφαση διανομής παρακρατηθέντων κερδών και αποθεματικών συσσωρευμένων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 καθώς και η εκλογή ως εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ, του Η. Ρηγόπουλου.

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν είναι πέντε και αντιπροσωπεύουν το 88,5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:
1. Εγκρίθηκε η απόφαση εκλογής ως (εκτελεστικού) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Ρηγόπουλου Ηλία.
2. Εγκρίθηκε η απόφαση διανομής παρακρατηθέντων κερδών και αποθεματικών συσσωρευμένων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ορίζεται σε ευρώ 0,85 (μικτό). 

Η ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή μερίσματος για τους μετόχους της εταιρείας "Mermeren Kombinat Ad Prilep" (ΠΓΔΜ) είναι η 21η Μαρτίου 2012, η δε πληρωμή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. κατά την 23η Μαρτίου 2012, ενώ με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v