Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Απόφαση για διανομή μερίσματος 0,85€

Τη καταβολή μη διανεμηθέντων κερδών και αποθεματικών συσσωρευμένα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε στις 5 Μαρτίου η Εκτακτη Γ.Σ. της Mermeren Kombinat . Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,85 ευρώ (μικτό).

Mermeren: Απόφαση για διανομή μερίσματος 0,85€
Τη καταβολή μη διανεμηθέντων κερδών και αποθεματικών συσσωρευμένα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε στις 5 Μαρτίου η Εκτακτη Γ.Σ. της Mermeren Kombinat AD Prilep. 
 
Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,85 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό) ενώ μετά την παρακράτηση φόρου σε 0,7469 Ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Παρασκευής 23 Μαρτίου 2012 (record date).
 
Από την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, τα ΕΛ.ΠΙΣ. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2012 από την Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v