Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στα 6,4 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2011

Στα 6,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το 2011 για την Πλαίσιο Computers ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 312,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,8%. Μέρισμα €0,08 θα προτείνει η διοίκηση στη ΓΣ.

Πλαίσιο: Στα 6,4 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2011
Στα 6,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το 2011 για την Πλαίσιο Computers ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 312,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,8%. Μέρισμα €0,08 θα προτείνει η διοίκηση στη ΓΣ. 

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης 2011. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία ήταν: 

Η ενίσχυση των brands Turbo–X, Q Connect, Sentio και @work που χαρακτηρίζονται από:
o άριστη σχέση τιμής και ποιότητας
o προχωρημένο design
o υποδειγματική τεχνική υποστήριξη

Με τα παραπάνω brands επιτυγχάνεται η εξάλειψη των ενδιαμέσων και άρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κερδοφορία που επιτρέπει την ανάπτυξη. 

Το γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών:
o λόγω της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά
o λόγω της υγιούς χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης
o λόγω της δυνατότητάς της να κάνει πληρωμές μετρητοίς

Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς του, αφού οι πωλήσεις του μειώθηκαν μόλις 12,8%.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, πέραν από τη βελτίωση της κερδοφορίας, ο Όμιλος Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του, μετά από σημαντική μείωση των απαιτήσεων και περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων.

Με ταμειακά διαθέσιμα 35.146 χιλ. €, χαμηλό δανεισμό (21.898 χιλ. €) και θωρακισμένες απαιτήσεις, λόγω και των αυξημένων προβλέψεων, ο Όμιλος Πλαίσιο έχει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, η οποία του εξασφαλίζει ευελιξία στο παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,08 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2011 (μικτό ποσό).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v