Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΕΡΚΟ: Απομειώσεις-«φωτιά» που… σηκώνουν κουβέντα

Έκπληξη προκάλεσαν τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρίας Mermeren Kombinat (MERKO), καθώς, ενώ στο εννεάμηνο είχε εμφανίσει κέρδη 5,2 εκατ., στο σύνολο της χρονιάς -μετά δηλαδή από τρεις μήνες- ανακοίνωσε ζημίες 5,5 εκατ. ευρώ!

ΜΕΡΚΟ: Απομειώσεις-«φωτιά» που… σηκώνουν κουβέντα
Έκπληξη προκάλεσαν τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρίας Mermeren Kombinat (MERKO), καθώς, ενώ στο εννεάμηνο είχε εμφανίσει καθαρά κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, στο σύνολο της περασμένης χρονιάς -μετά δηλαδή από τρεις μήνες- ανακοίνωσε ζημίες 5,5 εκατ. ευρώ!

Πώς μέσα σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα ήρθαν τα πάνω-κάτω; Η απάντηση είναι πως η εισηγμένη ενέγραψε απομειώσεις ύψους 10,11 εκατ. ευρώ, που… σηκώνουν κουβέντα!

Η πρώτη απομείωση -7,115 εκατ. ευρώ- αφορά το σύνολο μιας απαίτησης της εισηγμένης από την κυπριακή εταιρία Phalerco. Η υπόθεση έρχεται από «τα παλιά» και η πρώτη φορά όπου αναφέρεται το συγκεκριμένο ζήτημα είναι τον Μάρτιο του 2009, όταν η Mermeren Kombinat υπέγραψε με την εταιρία Phalerco Ltd. Cyprus συμφωνητικό τακτοποίησης της οφειλής της, σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση της Phalerco Cyprus θα ήταν καταβλητέα την 31η Δεκεμβρίου 2011 (σε τρία περίπου χρόνια από τότε…).

Και επειδή «καμία πληρωμή σε σχέση με το προαναφερόμενο ποσό δεν έγινε πριν, κατά, ή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011, η διοίκηση προχώρησε σε όλα τα απαραίτητα βήματα για να της καταβληθεί η προαναφερόμενη οφειλή, περιλαμβανομένων των αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών για νομική δράση με βάση το κυπριακό δίκαιο.

Παρ' όλα αυτά, στη βάση των ενεργειών που ήδη έχουν αναληφθεί και της έλλειψης ανταπόκρισης από τη Phalerco Ltd. Cyprus, η διοίκηση δεν εκτιμά ότι το ποσό της απαίτησης αυτής μπορεί να ανακτηθεί».

Για τη σχετική εκκρεμότητα, η διοίκηση της εισηγμένης είχε αναφερθεί στις παλαιότερες λογιστικές της καταστάσεις, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά θέματα που μένουν αναπάντητα για τους μετόχους μειοψηφίας, όπως για παράδειγμα:

Πώς είναι δυνατόν ένας μόνο πελάτης (η Phalerco) να οφείλει άνω των 7 εκατ. ευρώ, όταν π.χ. το σύνολο των απαιτήσεων της Mermeren Combinat στις 31/12/2011 από όλους τους άλλους πελάτες της ήταν χαμηλότερο των 6 εκατ. ευρώ;

• Ποια είναι η περιβόητη Phalerco Ltd Cyprus; Ποιο είναι το αντικείμενο εργασιών της και ποιοι είναι οι (πραγματικοί) ιδιοκτήτες της;

• Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της προαναφερόμενης εταιρείας και με ποια κριτήρια της δόθηκε από την ΜΕΡΚΟ τόσο μεγάλη πίστωση;

• Γιατί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις για ένα μέρος έστω του ποσού της απαίτησης; Ήταν τόσο σίγουρη η διοίκηση της εισηγμένης για την φερεγγυότητα της Phalerco;

Η κόντρα με την FHL

Η δεύτερη απομείωση της Mermenen Kombinat το 2011 ήταν ύψους 3 εκατ. ευρώ και εδράζεται στις σχέσεις της εταιρείας με την -επίσης εισηγμένη στο ΧΑ- "FHL Κυριακίδης Μάρμαρα".

Οι δύο εταιρείες είχαν υπογράψει το 2009 σύμβαση διανομής των προϊόντων της πρώτης από τη δεύτερη. Σύμφωνα με την Mermeren Κombinat, «η εταιρεία έχει ασκήσει μια δυνατότητα που της παρέχεται από τη σύμβαση, βάσει της οποίας, για την εναπομείνασα διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η εταιρεία δεν θα υπόκειται πλέον σε ορισμένους συμβατικούς περιορισμούς, περιλαμβανομένης ιδίως της υποχρέωσης αποκλειστικότητας για την πώληση των προϊόντων της μέσω της FHL. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο διότι, κατά την πεποίθηση της εταιρείας, η FHL παρέβαινε τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε βάρος της εταιρείας.

Η σημαντική μείωση της εμπορικής και οικονομικής απόδοσης της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου από 31/12/2010 αντανακλά την αποδιοργάνωση που προκλήθηκε από την ανωτέρω χειροτέρευση της σχέσης της εταιρείας με την FHL και την αναπόφευκτη ανάγκη της να δημιουργήσει δικές της άμεσες δυνατότητες μάρκετινγκ, καθώς και εναλλακτικά προς την FHL κανάλια διανομής στην προσπάθειά της να εδραιώσει ή/και διατηρήσει τις σχέσεις της με σημαντικούς πελάτες».

Στην πράξη τώρα, η Mermeren Kombinat απαίτησε από την FHL ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ «από την παραβίαση ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας διανομής», ωστόσο για το όλο θέμα διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της Mermeren Kombinat, της FHL και της εταιρείας Castlblock Limited.

Από την πλευρά της, η FHL Κυριακίδης Μάρμαρα υποστηρίζει για το ίδιο θέμα πως «η FHL κατέθεσε αίτηση διαιτησίας κατά της Mermeren Kombinat και της Castleblock ενώπιον του ICC (Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο) για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, που είχαν ως αποτέλεσμα την άρση της αποκλειστικότητας στη διανομή των προϊόντων».

Και επίσης πως «σημαντικό παράγοντα στην πορεία των πωλήσεων θα έχει και η εξέλιξη στο ζήτημα της διαιτησίας που έχει η εταιρεία για τα προϊόντα της Mermeren».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v