Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011, ενέκρινε μεταξύ άλλων η σημερινή Ετήσια Γ.Σ. της Autohellas. Από 30 Απριλίου οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Autohellas: Διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2011, ενέκρινε μεταξύ άλλων η σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της Autohellas.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,1125 ευρώ ανά μετοχή.

Από τις 30 Απριλίου 2012 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Record Date), την Πέμπτη 3 Μάιου 2012.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους, ορίσθηκε η 9η Μάιου 2012. Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η Alpha Bank.

Τέλος, η Γ.Σ. Ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, την εκλογή διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (σκοπός εταιρίας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v