Ευρωσύμβουλοι: Έργα στο εξωτερικό ύψους 555.000€

Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ενισχύει την εξωστρέφειά της. Νέα έργα σε Ρουμανία, Βοσνία, Τουρκία, Κροατία, Σερβία και στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προϋπολογισμού ύψους 555.000€.

Ευρωσύμβουλοι: Έργα στο εξωτερικό ύψους 555.000€
Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ενισχύει την εξωστρέφειά της μέσω της παρουσίας της στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας νέα έργα στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση πλαίσιο με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας, για το έργο Παροχής τεχνικής υποστήριξης, η εταιρία ανέλαβε το πρώτο έργο , που αφορά το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής της Craiova», με προϋπολογισμό 50.000€.

Στη Βοσνία η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο της Παροχής Τεχνικής Βοήθειας στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη για την «Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της». Ο προϋπολογισμός για την Ευρωσύμβουλοι ΑΕ είναι 90.000€

Στην Τουρκία η εταιρία επίσης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο της παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης της Τουρκίας για την «Υλοποίηση του προγράμματος ΙΡΑ και για την προετοιμασία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ», συνολικού προϋπολογισμού 75.000€

Στην Κροατία η θυγατρική της Ευρωσύβουλοι ΑΕ, Euroconsultants Croatia Ltd συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων», με πελάτη την Κεντρική Αρχή Χρηματοδότησης (CFCA) της Κροατίας και προϋπολογισμό 110.000€.

Στη Σερβία η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε ανέλαβε το έργο της «Εκ των προτέρων αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας και των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης», ως μέλος της κοινοπραξίας της IBF International Consulting S.A. Ο προϋπολογισμός του έργου που ανέλαβε η κοινοπραξία ανέρχεται στις 141.620€ και η Ευρωσύμβουλοι συμμετέχει κατά 50%, ήτοι 70.810€.

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας- ΣΒΒΕ και του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, έργο με αντικείμενο τη «Δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και το συντονισμό πολιτικών για την καινοτομία στον χώρο των τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής», με συνολικό προϋπολογισμό 160.000€.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v