Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 10.616 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο

Η ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος προέβη σε αγορά 10.616 μετοχών της εταιρείας.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 10.616 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο
Η εταιρεία Κρι Κρι Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο, ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), προέβη στις 21/5/2012 σε αγορά 5.250 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 3.183,10 ευρώ και στις 22/5/2012 σε αγορά 5.366 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 3.123,18 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v