Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ:Στόχος η είσπραξη των οφειλών του Δημοσίου

Βασικός στόχος της διοίκησης της Βιοτέρ σύμφωνα με ανακοίνωσή της προς το Χ.Α. είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων μας εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του.

Βιοτέρ:Στόχος η είσπραξη των οφειλών του Δημοσίου
Βασικός στόχος της διοίκησης της Βιοτέρ σύμφωνα με ανακοίνωσή της προς το Χ.Α. είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων μας εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του.Υπενθυμίζεται, ότι οι μετοχές της Βιοτέρ παραμένουν στη κατηγορία Επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου 2012 μετά από απόφαση του Δ.Σ του ΧΑ. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του αρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του ΧΑ είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Η εταιρία δηλώνει ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες τρέχουσες αρνητικές οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επι των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την παρελθούσα οικονομική χρήση η εταιρεία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και
διαπραγματεύσεις με τον Τραπεζικό Κλάδο.
 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v