Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Δε θα διανείμει μέρισμα για το 2011

Τη μη διανομή μερίσματος και τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.", αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης.

Κυριακούλης: Δε θα διανείμει μέρισμα για το 2011
Τη μη διανομή μερίσματος και τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.", αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης

Αναλυτικά η Τακτική Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων αποφάσισε:

*Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2011 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

*Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου «K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.» με εισφορά σε είδος των συμμετοχών της εταιρείας σε διάφορες εταιρείες εκμετάλλευσης μαρινών και συγκεκριμένα στις ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. και ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v